Eliška

Eliška je matka dvanáctileté a patnáctileté dcery, které vychovává sama. Navštívila mě kvůli dcerám. Dělaly jí starost neustálé nepřátelské výpady dcer vůči ní, jejich časté výbuchy hněvu a očividná nešťastnost. Tímto problémem Eliška trpěla již delší dobu a obávala se, že se ze svého zoufalství už nedostane. Protože s ní dcery odmítly přijít, přišla sama.

V rozhovoru jsem se jí ptal, do jaké míry tyto problémy ovlivňují život členů rodiny a do jaké míry narušují vztahy uvnitř rodiny. Pak jsem se ptal trochu přesněji, jakým způsobem tyto problémy poškozují Eliščin sebeobraz: Co by vypověděly o ní jako o matce? Mezi slzami se mi svěřila se svým pocitem, že v roli matky selhala. Po tomto úvodu jsem mohl trochu porozumět osobní situaci, v níž se Eliška nacházela.

Nyní jsem se ptal dále, jak se projevuje její sebehodnocení jakožto selhávající matky ve vztahu k dětem. Podrobně popisovala své pocity viny, které cítila, protože se jí nepodařilo poskytnout dětem lepší rodinné zázemí. Mluvila o své nejistotě v jednání s dětmi, o tendenci stále se jim za něco omlouvat a o svém sklonu zcela podléhat jejich hodnocení.

Byl tento chaos, způsobovaný pocitem selhání a s ním spojenými pocity viny, pro Elišku přijatelný? Anebo by se jí dařilo lépe, kdyby se ve svém životě a ve svých vztazích od této tyranie osvobodila? Když jsme tyto otázky probírali, dávala Eliška jasně najevo, že současný stav jejích vztahů k dětem je pro ni zcela neudržitelný. Došla k tomu, že je načase s tím něco udělat a říct si své slovo k tomu, jakým směrem by se měl dále ubírat její život a jakou formu by měly mít její vztahy.

Povzbuzoval jsem Elišku k tomu, aby přišla na to, co ji “přivedlo” k tomu pohledu, že jako matka a jako člověk selhala; aby vyzkoumala mechanismy, které vyprovokovaly její pocity viny. Jaké zkušenosti ji přivedly k tomu, že se na sebe dívá tímto způsobem? Věří snad, že ženy jsou k takovému pohledu na sebe a k pocitům selhání vůči dětem náchylnější než muži? V tom u ní nebylo pochyb, že ženy jsou k takovým prožitkům jednoznačně náchylnější.

Těmito otázkami jsme se jednak dostali k mnohým detailům osobního života, které Elišku vedly k hodnocení sebe jako selhávající (například k její zkušenosti zneužívání jejím bývalým manželem), jednak k obecnějším podmínkám, specifickým pro pohlavní roli (například k tendenci, která je v naší kultuře rozšířená, totiž k připisování odpovědnosti za chybný vývoj rodiny matkám). Když jsme se zabývali způsoby, jakými ovlivňovalo její život sebeznehodnocování, začala Eliška u sebe vnímat identitu, která se od tohoto sebeobrazu odchylovala. Selhání už nebylo synonymem její identity. Tento vývoj pro nás vytvořil prostor pro vypátrání takových oblastí jejího života, v nichž se už dříve bránila takovému sebeznehodnocení a kdy se dokázala postavit tyranii sebeobviňování.

Odmítání a znehodnocení sebe sama bylo možno vykreslit v procesu dalšího dotazování, v němž jsme narazili na další možnosti, jakou osobou by Eliška kromě toho ještě mohla být. Čím více se vynořovaly tyto možnosti, tím více pro Elišku vyvstávaly reálné šance pro změnu života. Požádal jsem ji, aby vyhledala, co si na sobě cení jako na matce. Mluvili jsme o tom, jak je pro ni důležité chopit se iniciativy a sdělit druhým novinky o sobě, na které přišla.

Myslela na to, že začne u svých dětí. Chtěla jim povědět o tom, které stránky sebe jako ženy a matky, stránky hodné lásky, na sobě objevila. Myslí, že by jim odolala, kdyby jí dávaly na srozuměnou, aby se podřídila jejich dozoru a posuzování. Na Eliščiny snahy “znovu držet život ve svých rukou” nereagovaly děti právě nadšeně; místo toho jí dávaly pocítit, aby vše vrátila do starých kolejí. Ale Elišce se podařilo tyto pokusy svých dětí odvrátit a vtáhnout dcery do alternativního příběhu jejího života, v němž jde o to, kdo skutečně je jako žena. Tak se život všech zase pohnul dopředu.

Zdroj: Terapeutická kazuistika Epston

NEWSLETTER - prihláste sa k odberu :

V zmysle zákona SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prihlásením sa na odber newsletter, slobodne vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Áno, celkom. 1 366 92%
Nie, vôbec. 111 8%

Celkový počet hlasov: 1477