Čo je systemická psychoterapia

Systemická psychoterapia je jeden zo súčasných smerov v pomáhajúcich profesiách. Medzi základné črty patrí rešpekt ku klientovi. Rešpekt vychádza z predpokladu, že každé poznanie či porozumenie je vždy závislé od pozorovateľa/poznávateľa, ktorý ho vykonáva. Terapeut nevystupuje v roli experta, ktorý reflektuje a presnejšie definuje normalitu či patológiu toho, čo klient popisuje. Terapeut sa skôr snaží porozumieť reči klienta, jeho pojmom, opisom a to s rešpektom a zvedavosťou – učí sa porozumieť z vnútra. Nesnažíme sa riadiť klienta, usmerňovať ho, čo by mal robiť, ale podnietiť a podporiť ho, umožniť mu, pomôcť mu, aby si riešenie svojej situácie postupne vytvoril sám. Z toho vyplýva tiež snaha o užitočnosť – snaha zmierniť či odstrániť trápenie tak rýchlo, ako je to len možné.

    V systemickom prístupe existuje viacero smerov: 

Na riešenie orientovaná terapia (Stevea de Shazera)
Zákazkový model Kurta Ludewiga
Naratívna terapia (Michael White, David Epston)


 

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Áno, celkom. 1 095 93%
Nie, vôbec. 88 7%

Celkový počet hlasov: 1183