Individuálna terapia

V individuálnej terapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov, ako sú:

  • strachy, neistoty, záchvaty paniky, prehnané obavy
  • panické záchvaty, stavy úzkosti
  • fobie a nelogické správanie, ktoré obmedzuje v bežnom živote
  • psychosomatické problémy
  • depresie, nedostatok sebadôvery, 
  • ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi a pod. 

Existuje veľa psychoterapeutických prístupov a metód. Základom môjho štýlu je terapeutický rozhovor, ktorý ponúka nové pohľady, podnety pre klienta.

Dĺžka konzultácie je 50 min. Počet stretnutí je rôzny - podľa individuálnej potreby. Skúsenosť vraví, že 5 - 10 konzultácií - ak človek rieši dlhodobý problém - pomôže zorientovať sa v hľadaní riešenia a definovaní si jednotlivých krokov na jeho ceste. Zároveň si bude vedieť povedať, či ešte bude potrebovať podporu, ktorú mu terapia poskytuje.

Individuálna terapia je  priestor, kde máte možnosť viac porozumieť sebe, svojmu životu s cieľom uchopiť vlastné riešenia. Cieľom každem terapie je násť účinné riešenia, ktoré budete vedieť premeniť v svojom živote na želanú zmenu. Stojí to veľa vašej práce, ale ak zmena k lepšiemu je to, za čím idete, bude to mať pre vás význam.

 

NEWSLETTER - prihláste sa k odberu :

V zmysle zákona SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prihlásením sa na odber newsletter, slobodne vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Áno, celkom. 1 366 92%
Nie, vôbec. 111 8%

Celkový počet hlasov: 1477