Komunikácia medzi manželmi

Aj tie najľahšie veci sú tak jednoduché, že sú až nepochopiteľne zložité. Tak je tomu aj vtedy  ak chce žena povedať niečo mužovi. Už sa Vám stalo, že ste požiadali muža o niečo, dali ste mu informáciu a nič? Alebo, muž jednoducho zabudol. Jedná informácie pre vás – váš muž je normálny a zdravý, len je trošku iný ako vy, a to sa odzrkadľuje aj v komunikácii. Muži ináč komunikujú a taktiež aj ináč počujú ako ženy...

Viac v relácii:


Check this out on Chirbit