Smery v systemickej psychoterapii

V systemickom prístupe existuje viacero smerov:

Na riešenie orientovaná terapia (Stevea de Shazera)

Orientuje sa na hľadanie riešení a nie na analýzu problémov. Vychádza z teórie, že riešenie nemusí nevyhnutne súvisieť s problémom, a preto sa priamo zameriava na konštrukciu cieľov, hľadanie výnimiek z problému, na silné stránky klientov, ktoré im pomáhajú zvládať ťažkosti a podobne. Tento smer je určený najmä pre tých ľudí, ktorí hľadajú konkrétne riešenia, návody a spôsoby ako žiť život bez problému, ktorý ich zaťažuje.

Zákazkový model Kurta Ludewiga

Dialóg na aktuálnu a spoločne dojednanú tému (objednávku), ktorá ma za cieľ prekonať alebo zmierniť utrpenie. Ako zákazkový sa tento prístup označuje najmä preto, že terapeut nepracuje s klientom na jeho probléme, ale na „zákazke“, ktorú si spolu vytvorili. Jedným z hlavných predstaviteľov tohto prístupu je nemecký psychológ Kurt Ludewig. Mnohé  prístupy začínajú terapiu napr. formuláciou problému. Systemika začína pri klientovej žiadosti (ktorá vyplýva z problému,  ktorý má). Žiadosti klientov sú však mnohokrát  neurčité, nejasné, alebo sa za nimi skrýva niečo iné. Preto sa zo žiadostí klientov snažíme vytvoriť nejaké konkrétne  objednávky (a to pomocou  nášho dopytovania). Pokiaľ s klientom sformulujeme objednávku,  na ktorej sme v rámci svojich možností schopní pracovať, dohodneme sa na spoločnej zákazke. Zákazka určuje v terapii zmysel, hranice a riadi priebeh  komunikácie. Naplnenie zákazky si overujú spoločne terapeut s klientom.
 

Naratívna terapia (Michael White, David Epston)

Rozvíja spoluprácu pomáhajúceho a klienta, ktorá umožňuje vrátiť klientovi autorstvo jeho dominantného životného príbehu, autorstvo dosiaľ zatienené trápením a bolesťou. Takéto spoločné dielo nie je možné bez postupne získavanej hlbokej viery, že človek je viac, než (akýkoľvek) príbeh, ktorý si o sebe rozpráva a bez hlbokého rešpektu v ľudskú kompetenciu vytvoriť si nový príbeh o sebe - s menším trápením a väčšími možnosťami slobodnej voľby.

 

    Viac informácií o tomto prístupe sa dozviete tu.

NEWSLETTER - prihláste sa k odberu :

V zmysle zákona SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, prihlásením sa na odber newsletter, slobodne vyjadrujem súhlas so spracovaním poskytnutých osobných údajov.

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Áno, celkom. 1 366 92%
Nie, vôbec. 111 8%

Celkový počet hlasov: 1477