O nás

ČO (koho) MÔŽETE OČAKÁVAŤ NA TERAPII

V terapeutickej praxi využívam najmä metódy a zásady systemického psychoterapeutického prístupu, ktorý je v západnej Európe  veľmi vyhľadávaný kvôli jeho flexibilite a efektívnosti pri práci s jednotlivcom i párom. Tento prístup vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu. Vzťah je rovnocenný, a zdôrazňuje postoj, že najväčším odborníkom na svoj život ste predovšetkým vy sám. Terapeut rešpektuje klientové videnie "skutočnosti" a svojimi zručnosťami v rozhovore umožňuje nájsť klientovi zmenu. 

Snažím sa byť odborník na rozhovor, nie na život! Mojou úlohou je byť inšpirátorom  a sprevádzať Vás na ceste za cieľom, na ktorom sa spoločne dohodneme.

Ak očakávate direktívneho terapeuta, ktorý vám presne povie, čo máte urobiť, neprídete si na svoje. Skôr môžete očakávať, že budem rešpektovať váš pohľad na vec. Som otvorený človek, ktorý sa neskrýva za múdrymi teóriami či psychologizovaním. 

To, že som terapeut -  vychádza z mojej túžby pomáhať ľuďom. Prax ma však naučila, že pomáhať, ešte nemusí celkom znamenať, že pomáhate. Čiže sa snažím "nepomáhať". Bližšie mám k tomu, že podporujem človeka v jeho schopnostiach, v jeho úsilí, aby to zvládol, aby si vedel pomôcť, aby našiel riešenie... Viete, mne je príjemnejšie, ak niečo zvládnem sám, a tak predpokladám, že asi aj iným je to príjemnejšie. Iba, žeby nie :-). 

To, že človek príde na terapiu, neznamená, že si nevie sám poradiť, ale že si ide po nové podnety, nové pohľady, inšpirácie ... A v neposlednom rade, že chce zažiť iný rozhovor, ako doteraz .

Ak chcete vedieť niečo o systemickej psychoterapii, nižšie je to  v skratke popísané.

Ak  chcete vedieť niečo viac o mne:

    Aký mám pohľad na veci: článkyvysielanie v rádiu

    Čo a ako radím (v terapii sa snažím neradiť:-) :poradňaporadne.rodinka.sk

ČO JE SYSTEMICKÁ PSYCHOTERAPIA

Systemická psychoterapia je jeden zo súčasných smerov v pomáhajúcich profesiách. Medzi základné črty patrí rešpekt ku klientovi. Rešpekt vychádza z predpokladu, že každé poznanie či porozumenie je vždy závislé od pozorovateľa/poznávateľa, ktorý ho vykonáva. Terapeut nevystupuje v roli experta, ktorý reflektuje a presnejšie definuje normalitu či patológiu toho, čo klient popisuje. Terapeut sa skôr snaží porozumieť reči klienta, jeho pojmom, opisom a to s rešpektom a zvedavosťou – učí sa porozumieť z vnútra. Nesnažíme sa riadiť klienta, usmerňovať ho, čo by mal robiť, ale podnietiť a podporiť ho, umožniť mu, pomôcť mu, aby si riešenie svojej situácie postupne vytvoril sám. Z toho vyplýva tiež snaha o užitočnosť – snaha zmierniť či odstrániť trápenie tak rýchlo, ako je to len možné.

    V systemickom prístupe existuje viacero smerov:

Na riešenie orientovaná terapia (Stevea de Shazera): Orientuje sa na hľadanie riešení a nie na analýzu problémov. Vychádza z teórie, že riešenie nemusí nevyhnutne súvisieť s problémom, a preto sa priamo zameriava na konštrukciu cieľov, hľadanie výnimiek z problému, na silné stránky klientov, ktoré im pomáhajú zvládať ťažkosti a podobne. Tento smer je určený najmä pre tých ľudí, ktorí hľadajú konkrétne riešenia, návody a spôsoby ako žiť život bez problému, ktorý ich zaťažuje.

Zákazkový model Kurta Ludewiga: Dialóg na aktuálnu a spoločne dojednanú tému (objednávku), ktorá ma za cieľ prekonať alebo zmierniť utrpenie. Ako zákazkový sa tento prístup označuje najmä preto, že terapeut nepracuje s klientom na jeho probléme, ale na „zákazke“, ktorú si spolu vytvorili. Jedným z hlavných predstaviteľov tohto prístupu je nemecký psychológ Kurt Ludewig. Mnohé  prístupy začínajú terapiu napr. formuláciou problému. Systemika začína pri klientovej žiadosti (ktorá vyplýva z problému,  ktorý má). Žiadosti klientov sú však mnohokrát  neurčité, nejasné, alebo sa za nimi skrýva niečo iné. Preto sa zo žiadostí klientov snažíme vytvoriť nejaké konkrétne  objednávky (a to pomocou  nášho dopytovania). Pokiaľ s klientom sformulujeme objednávku,  na ktorej sme v rámci svojich možností schopní pracovať, dohodneme sa na spoločnej zákazke. Zákazka určuje v terapii zmysel, hranice a riadi priebeh  komunikácie. Naplnenie zákazky si overujú spoločne terapeut s klientom.
 

Naratívna terapia (Michael White, David Epston)Rozvíja spoluprácu pomáhajúceho a klienta, ktorá umožňuje vrátiť klientovi autorstvo jeho dominantného životného príbehu, autorstvo dosiaľ zatienené trápením a bolesťou. Takéto spoločné dielo nie je možné bez postupne získavanej hlbokej viery, že človek je viac, než (akýkoľvek) príbeh, ktorý si o sebe rozpráva a bez hlbokého rešpektu v ľudskú kompetenciu vytvoriť si nový príbeh o sebe - s menším trápením a väčšími možnosťami slobodnej voľby.

    Viac informácií o tomto prístupe sa dozviete tu.

 

Vysielanie v rádiu

Povedzte toto novomanželom a vysmejú...

Príspevky a články

Ak sa muž rozpráva so svojou manželkou, dá to zabrať. Neuspokojí svoju manželku mudrovaním či...
Možno, že ste sledovali kurzy, ktoré boli iba vo webovej verzii. Teraz máte možnosť si ich objednať...
V relácii Doma je doma, sa spolu s redaktorkou zamýšľame nad tým, akú rolu zohráva...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Múdrosti a myšlienky

04.12.2017 11:11
" Ak človek uviazne, jediná chyba je neurobiť nič..." ( Myšlienka zo seríálu Dr. House) "Máš dva vlky, ktoré zápasia medzi sebou. Jeden je tma a zúfalstvo, druhý je svetlo a nádej. Ktorý vyhrá?                        ...
22.11.2017 09:38
"Ak niečo vzdávam, smrť je len formalita." "Aj zlých vecí sa človek ťažko vzdáva! " "...nie čas všetko vylieči, ale to čo v tom čase urobíme, môže vyliečiť...! " "... A. Einstein definoval hlúposť - robiť to isté a očakávať iný výsledok...."     "...človek, ktorý neskúsi,...

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

VYSIELANIE V RÁDIU

... vypočujte si záznam zo živého vysielania...

POTREBUJETE PORADIŤ?

máte k dispozícii bezplatné fórum

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Celkový počet hlasov: 845