Služby

So žiadosťou o psychoterapeutickú pomoc prichádzajú ľudia rôzneho veku, sociálneho postavenia, muži aj ženy, ale najmä tí, ktorí pre seba hľadajú nové prístupy k svojmu zdraviu, k svojmu telu a psychike. Obvykle prekonávajú najrôznejšie životné obdobia, ťažkosti a krízy, snažia sa tieto svoje ťažkosti riešiť. Uvedomujú si, že dlhodobo zotrvávajú v málo funkčných životných situáciách a hľadajú novú životnú cestu. Ku každému/každej z nich pristupujem s úctou a s rešpektom a spoločne hľadáme cestu k takým riešeniam, ktoré vedú k rozpusteniu problémov a trápení.


Vo svojej práci uplatňujem systemický prístup, ktorý vnímam ako vhodnú a kvalitnú alternatívu k tradičným prístupom v psychologickom poradenstve a psychoterapii.

Individuálna psychoterapia

V individuálnej psychoterapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov, ako sú rôzne strachy, neistoty, záchvaty paniky, depresie, nedostatok sebadôvery, ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi a pod. Existuje veľa psychoterapeutických prístupov a metód. Základom môjho štýlu je samozrejme rozhovor, ktorý ponúka nové pohľady, podnety pre klienta.

Párová psychoterapia

Párová psychoterapia sa týka manželstiev alebo partnerstiev, ktoré sa ocitli v kríze. Pri párovej psychoterapii ide hlavne o zistenie, či pár chce zostať aj naďalej spolu a či existuje cesta späť k sebe, či je prítomné odhodlanie, odvaha a záväzok na jej podstúpenie, alebo či spoločný čas vypršal a mojou prácou je uľahčiť rozchod. Aj pri tejto psychoterapii tvorí samozrejme základ verbálna komunikácia, ktorú takisto podľa možností a potreby dopĺňam aj inými doplňujúcimi psychoterapeutickými technikami, ktoré môžu naštartovať a umocniť ozdravný psychoterapeutický proces.

Psychoterapia traumatických zážitkov

Ide o psychoterapeutické spracovávanie rôznych extrémnych životných situácií, ktoré viedli k zhoršeniu zdravotného stavu a/alebo pocitu pohody a životnej rovnováhy. S klientmi/ klientkami najprv mapujeme oblasti života, ktoré ostali neporušené, rovnako kvalitné a uspokojujúce ako pred traumatickou udalosťou. Väčšinou ide o oblasti – aktivity, osoby, miesta, z ktorých čerpáme silu, chuť do života. Sú to oblasti, ktoré nám robia radosť. V psychológii o nich hovoríme aj ako o zdrojoch. Až potom sa postupne dostávame bližšie k samotnej traumatickej udalosti. Vo svojom prístupe používame psychoterapeutické metódy, ktoré pomáhajú opätovne integrovať oddelené časti našej skúsenosti do celistvého Ja.

Konzultácie si môžete rezervovať online, alebo nás kontaktovať.

 

 

Kurz pre ženu

... naučte sa rozprávať so svojím mužom...

 

Kurz pre muža

... ako urobiť svoju ženu šťastnou...

 

Kurz pre manželov

... ako roznietiť lásku medzi nami ...

VYSIELANIE V RÁDIU

... vypočujte si záznam zo živého vysielania...

Príspevky a články

Videl som jeden zaujímavý film.  Ľudia  tam používali peňažnú menu (tak ako my máme euro)...
Máte skúsenosť, že obidvaja ste mali vôľu si vzájomne porozumieť, ale niekde sa to zabrzdilo?...
Reflexia nad časom, ktorý majú manželia, nad jeho potenciálom pre skvalitnenie vzťahu. Link na...
1 | 2 | 3 | 4 >>

POTREBUJETE PORADIŤ?

máte k dispozícii bezplatné fórum

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Celkový počet hlasov: 730

Kontakt

Psychoterapeutická poradňa Mgr. Kamil Bartko
Bakossova 1
Banská Bystrica
97404
0905 828 101 bartkokamil@gmail.com