Cenník

Úvodná konzultácia

úvodné informačné stretnutie - 20 min.

Zadarmo

Individuálna terapia

Osobne, telefón, video -  50 min.

30€

Párová terapia

Osobne, video - 80 min.

50€

Koučovacie stretnutie

Osobne, telefón, video - 50 min.

80€

Terapia s reflektujúcim teamom

Na terapii sú prítomný dvaja terapeuti - 50 min.

60€

Webinár

Na rôzne témy - 50 min.

30€

Worksop

Pre firmy, pracovné skupiny, školy - 180 min.

290€

Cenník je platný od 1. 6. 2019

Chcete sa objednať online?