Cenník

Cenník je platný od 1. 1. 2024

Úvodná konzultácia

informačno, zoznamovacie stretnutie 50 min. - osobne, online

0

Individuálna terapia

Osobne, online -  80 min. viac info

50 €

Párová terapia

Osobne, online - 120 min. viac info

100 €

Koučovacie stretnutie

Osobne, online - 80 min. viac info

150 €