Cenník

Úvodná konzultácia

Osobne, video (pár, iba osobne)

úvodné informačné stretnutie - 20 min.

Zadarmo

Individuálna terapia

Osobne, video -  50 min.

50€

Párová terapia

(úvodné stretnutie osobne !!!)

Osobne, video - 100 min.

100€

Koučovacie stretnutie

Osobne, video - 90 min.

150

Terapia s reflektujúcim teamom

Osobne, Na terapii sú prítomný dvaja terapeuti - 50 min.

100€

Webinár

Na rôzne témy - 50 min.

40€

Worksop

Pre firmy, pracovné skupiny, školy - 180 min.

390€

Cenník je platný od 1. 06. 2020

Chcete sa objednať online?