Úvodná konzultácia

Všetky služby → Úvodná konzultácia

Prvý krok k zmene

Úvodná konzultácia je prvým krokom k tomu, aby sme vám mohli ponúknuť individuálnu a efektívnu psychoterapiu.

Čo je úvodná konzultácia?

Úvodná konzultácia je dôverné stretnutie, kde vám poskytnem priestor na otázky a vyjadrenie vašich pocitov. Terapeut je tu pre vás, aby vám pomohol  s riešeniami vaších ťažkostí a obnovili citelne pohodu v každodennom živote.

Úvodná konzultácia je dôležitá pre to, aby sme spoločne pochopili vaše potreby, ciele a očakávania. Počas tohto stretnutia sa budeme venovať vašim obavám, problémom a nárokom na pomoc. Zároveň vám terapeut predstavý pracovnú metódu a spôsob, akým vám môže pomôcť dosiahnuť vaše ciele.

Prečo vybrať úvodnú konzultáciu?

  • Personalizovaný prístup: Každá terapia je jedinečná a šitá na mieru vám práve vďaka úvodnej konzultácii, v ktorej terapeut načúva vašej predstave o riešení.

  • Dôvernosť a bezpečie: Vaše dôverné informácie sú u terapeuta v bezpečí. Terapia je dôverné prostredie, kde môžete byť úprimní bez obáv.

  • Riešenia a nástroje: Terapeut vám navrhne konkrétne nástroje a stratégie, ktoré vám pomôžu zvládať stres, úzkosť, depresiu a ďalšie duševné výzvy.

  • Zadarmo: Za úvodnú konzultáciu neplatíte, je bezplatná. Úvodná konzultácia slúži na oboznámenie a informovanie - ako to chodí, spoznať sa s terapeutom, či Vám bude ľudsky a profesne sedieť. Je to prvý kontakt, ktorý Vám môže pomôcť rozhodnúť sa ísť či neísť do terapie

Ako funguje úvodná konzultácia?

  1. Načúvanie a pochopenie: V úvodnej konzultácii sa terapeut snaží porozumieť vašej ťažkosti, kotrá vás priviedla na terapiu, vaším cieľom a očakávania od terapiu a terapeuta.

  2. Návrh spolupráce: Terapeut Vám ponúkne personalizovaný návrh riešení v znení vaších očakávaní a predostrie plán terapeutických sedení

  3. Dohoda a spolupráca: Ak sa stretnú vaše očakávania s ponukou terapeuta, a ak Vám "sadne" terapeut, pristupuje sa k vzájomnej terapeutickej dohode, stanovia sa podmenky a možnosti vzájomnej spolupráce.

Rezervujte si úvodnú konzultáciu a začnite cestu k duševnému zdraviu už dnes!

Vaša duševná pohoda je prioritou. Úvodná konzultácia môže byť prvým krokom k pozitívnym zmenám vo vašom živote.

Nezostávajte s vašimi problémami sami. S nami môžete nájsť podporu a riešenia