...terapia je postupný proces

Tak ako problémy nevzniknú hneď a zaraz, ale "kreujú" sa v čase, tak aj riešenia sa hľadajú postupne - v čase. Terapia je postupný proces a jej liečivé účinky sa prejavujú postupne, krok za krokom. Chce to veľa vášho úsilia, času a taktiež aj nemalú čiastku peňazí. Do terapie prijímam ľudí, ktorí rešpektujú tento proces a sú pripravení podstúpiť túto cestu za hľadaním riešenia.

Ak hľadáte účinnú pomoc, v terapii môžete nájsť oporu, a vo mne sprievodcu za vašim cieľom! Terapiu vnímam ako spoluprácu dvoch rovnocenných osôb. Ja som expert na podnetný rozhovor a vy ste expert na svoj život. 


...terapeut je expert na podnetný rozhovor a vy ste expert na svoj život...