Služby

Individuálna terapia

V individuálnej terapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov, ako sú: strachy, neistoty, záchvaty paniky, prehnané obavy panické záchvaty, stavy úzkosti fobie a nelogické správanie, ktoré obmedzuje v bežnom živote psychosomatické...
>

Párová terapia

Párová terapia sa týka manželstiev alebo partnerstiev, ktoré hľadajú pomoc v rôznych životných situáciách: dlhodobé hádky a konflikty, ktoré už nezvládajú ochladnutie vzťahu, ktoré ohrozuje spoločný život rôzne manželské krízy spojené so životnými okolnosťami (veľa práce, výchovné problémy,...
>

Online terapia

Ide o službu individuálnej, či párovej terapie pre ľudí, ktorí chcú absolvovať terapiu, ale nemôžu sa z rôznych dôvodov dostaviť osobne do poradne. Taktiež je pre tých, ktorým sa online služba atraktívnejšia, či dostupnejšia. Predpoklad je, že  majú možnosť  spojiť sa s terapeutom online...
>

Programy pre školy

Programy pre školy Tematické kurzy/ vzdelávania Tieto kurzy sú tématický zamerané na zaťažujúce situácie, ktoré robia ťažkosti nie jednému učiteľovi. Témy kurzu nie sú uzavreté. Môžeme ich rozšíriť podľa individuálnej potreby vašej školy.   Ako riešiť konflikty medzi...
>

O nás

ČO (koho) MÔŽETE OČAKÁVAŤ NA TERAPII

V terapeutickej praxi využívam najmä metódy a zásady systemického psychoterapeutického prístupu, ktorý je v západnej Európe  veľmi vyhľadávaný kvôli jeho flexibilite a efektívnosti pri práci s jednotlivcom i párom. Tento prístup vytvára priestor pre vzájomnú spoluprácu. Vzťah je rovnocenný, a...
>

Čo je systemická psychoterapia

Systemická psychoterapia je jeden zo súčasných smerov v pomáhajúcich profesiách. Medzi základné črty patrí rešpekt ku klientovi. Rešpekt vychádza z predpokladu, že každé poznanie či porozumenie je vždy závislé od pozorovateľa/poznávateľa, ktorý ho vykonáva. Terapeut nevystupuje v...
>

Smery v systemickej psychoterapii

V systemickom prístupe existuje viacero smerov: Na riešenie orientovaná terapia (Stevea de Shazera) Orientuje sa na hľadanie riešení a nie na analýzu problémov. Vychádza z teórie, že riešenie nemusí nevyhnutne súvisieť s problémom, a preto sa priamo zameriava na konštrukciu cieľov, hľadanie...
>

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Áno, celkom. 1 095 93%
Nie, vôbec. 88 7%

Celkový počet hlasov: 1183