Individuálna terapia

Chcem pracovať na sebe, na svojich témach, ktoré sa dotýkajú mňa a môjho života.

V individuálnej terapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov a ťažkostí, ako sú:

 • panické záchvaty, stavy úzkosti
 • fóbie a nelogické správanie, ktoré obmedzuje v bežnom živote
 • strachy, neistoty, záchvaty paniky a prehnané obavy
 • psychosomatické problémy
 • depresie, nedostatok sebadôvery
 • ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi

Formy párovej terapie

Osobne - Banská Bystrica, Bakkosova 1

Telefonicky - Náklady na hovor - poradňa

Video - Skype, FaceTime, videokonferencia


Do terapie prijímame ľudí, až po absolvovaní prvej úvodnej konzultácii, ktorá je bezplatná.

Párová terapia

Chceme spoločne pracovať na vzťahu. Už nás nebavý hľadať vinníka, potrebujeme cítiť lásku!

Párová terapia sa týka manželstiev alebo partnerstiev, ktoré hľadajú pomoc v rôznych životných situáciách:

 • dlhodobé hádky a konflikty, ktoré už nezvládajú
 • ochladnutie vzťahu, ktoré ohrozuje spoločný život
 • rôzne manželské krízy spojené so životnými okolnosťami (veľa práce, výchovné problémy, dvojgeneračné konflikty, atď.)
 • nevera a milenecký vzťah mimo manželského/ partnerského vzťahu
 • alkohol a iné závislosti
 • dlhodobá frustrácia jedného alebo oboch manželov/ partnerov

Formy párovej terapie

Osobne - Banská Bystrica, Bakkosova 1

Video - Skype, FaceTime, videokonferencia


Do terapie prijímame ľudí, až po absolvovaní prvej úvodnej konzultácii, ktorá je bezplatná.

Koučovacie stretnutie

Chcem nájsť riešenie efektívne a rýchlo!


Koučovacie strietnutie je veľmi dynamický čas, kde pomocou konštruktívnych otázok hľadáte odpovede na veci, ktoré vás dlhodobo zaťažujú a súrne chcete najsť spôsob ako ich vyriešiť. Ide najčastejšie o tieto témy:


 • zmena zamestnania, hľadanie zamestnania
 • kariérne poradenstvo
 • nové bývanie
 • vzťahy s teenagermi
 • hľadanie spôsobu stanovovania hraníc šéfovi, kolegom, zamestnancom, rodičom, svokrovcom, partnerovi, atď.
 • práca na sebe a sebarozvoj

Formy párovej terapie

Osobne - Banská Bystrica, Bakkosova 1

Telefonicky - Náklady na hovor - poradňa

Video - Skype, FaceTime, videokonferencia


Do koučingu prijímame ľudí, až po absolvovaní prvej úvodnej konzultácii, ktorá je bezplatná.