Psychoterapia a psychológ v Banskej Bystrici

Cesta ku zdraviu a rastu

Individuálna terapia pomáha prekonať osobné výzvy, nájsť vnútornú rovnováhu a dosiahnuť lepšie duševné zdravie.

Čo je individuálna terapia?

Individuálna terapia je dôverné a podporné prostredie, v ktorom môžete otvorene hovoriť o svojich myšlienkach, pocitoch a skúsenostiach. Terapeut je tu, aby vás vypočul, porozumel vašim potrebám a pomohol vám nájsť riešenia pre vaše problémy. Terapia je miesto, kde môžete objaviť svoju silu a odvahu na pozitívne zmeny vo svojom živote.

Prečo vybrať individuálnu terapiu?

 • Personalizovaný prístup: Terapeut sa prispôsobí vašim potrebám. Každá terapia je jedinečná a šitá na mieru vám.

 • Dôvernosť a bezpečie: Vaše dôverné informácie sú u terapeuta v bezpečí. Terapia je dôverné prostredie, kde môžete byť úprimní bez obáv.

 • Riešenia a nástroje: Terapeut vám poskytne konkrétne nástroje a stratégie, ktoré vám pomôžu zvládať stres, úzkosť, depresiu a ďalšie duševné výzvy.

 • Podpora a zrozumiteľnosť: Terapeut bude s vami pracovať, aby ste lepšie porozumeli svojim emóciám, správaniu a vzorcom myslenia.

Ako funguje Individuálna terapia?

 1. Konzultácia: Na začiatku terapie sa uskutoční konzultácia, počas ktorej sa zameriame na vaše ciele a očakávania.

 2. Terapeutické sedenia: Terapia sa uskutočňuje v dôvernom prostredí, kde sa budete cítiť pohodlne. Môžete si vybrať medzi online alebo osobnými stretnutiami.

 3. Progres a rast: S vaším terapeutom budete pracovať na dosiahnutí vašich cieľov a na zlepšení vašej pohody a životnej kvality.

Rezervujte si individuálnu terapiu a začnite cestu k duševnému zdraviu už dnes!

Vaša duševná pohoda je prioritou. Individuálna terapia môže byť prvým krokom k pozitívnym zmenám vo vašom živote.

Nezostávajte s vašimi problémami sami. S nami môžete nájsť podporu a riešenia

Navzájom na ceste k lepšiemu vzťahu

Párová terapia je tu pre vás a vášho partnera, aby vám pomohla objaviť nové spôsoby komunikácie, prekonať výzvy a posilniť váš vzťah.

Čo je párová terapia?

Párová terapia je špeciálny druh terapie, ktorý sa zameriava na riešenie problémov a výziev v partnerskom vzťahu. Naši kvalifikovaní terapeuti vám pomôžu nájsť spôsoby, ako lepšie porozumieť jeden druhému, vylepšiť komunikáciu a obnoviť intimitu vo vašom vzťahu.

Prečo vybrať párovú terapiu?

 • Zlepšená komunikácia: Terapeut vám pomôže objaviť nové spôsoby komunikácie, ktoré umožnia vyjadriť vaše potreby a počúvať potreby vášho partnera.

 • Riešenie konfliktov: Konflikty sú prirodzenou súčasťou vzťahu. Párová terapia vám poskytne nástroje na konštruktívne riešenie konfliktov.

 • Posilnenie intimity: Pomôžeme vám obnoviť a posilniť intímny aspekt vášho vzťahu.

 • Stabilnejší vzťah: Párová terapia môže pomôcť posilniť váš vzťah a posunúť ho k zdravému a šťastnému partnerstvu.

Ako funguje Párová terapia?

 1. Konzultácia: Na začiatku terapie sa uskutoční konzultácia, počas ktorej budeme diskutovať o vašich cieľoch a očakávaniach.

 2. Terapeutické sedácie: Terapia môže prebiehať online (prvé sedenie je osobne, následné aj online) alebo osobne, a to tak, aby vyhovovala vám a vášmu partnerovi.

 3. Spoločný rast: S podporou terapeuta budete spoločne pracovať na dosiahnutí vašich cieľov a na zlepšení vášho vzťahu.

Rezervujte si párovú terapiu a objavte nové spôsoby komunikácie, prekonajte výzvy a posilnite váš vzťah!

Vaša duševná pohoda je prioritou. Párová terapia môže byť prvým krokom k pozitívnym zmenám vo vašom vzťahu.

Nezostávajte s vašimi problémami sami. S nami môžete nájsť podporu a riešenia

Spoločná cesta k vášmu úspechu

Koučing je služba, ktorá vám pomôže objaviť vaše potenciálne možnosti, dosiahnuť ciele a zlepšiť váš osobný a profesionálny život.

Čo sú koučovacie stretnutia?

Koučovanie je osobný a profesionálny vývojový proces, ktorý vám pomáha presne definovať vaše ciele, rozvíjať stratégie na ich dosiahnutie a získavať potrebné nástroje. Kouč je tu, aby vás usmernil na ceste k úspechu.

Prečo vybrať koučovacie stretnutia?

 • Zameranie na ciele: Koučovanie je zamerané na vaše ciele a ambície. Pomáhame vám jasne definovať, čo chcete dosiahnuť.

 • Podpora a motivácia: Kouč je tu, aby vás podporil, motivoval a udržal vás na správnej ceste.

 • Rozvoj schopností: Získate konkrétne nástroje a schopnosti, ktoré vám pomôžu v profesionálnom aj osobnom živote.

 • Zlepšený výkon: Koučovanie vám môže pomôcť dosiahnuť vyšší výkon, efektivitu a spokojnosť.

Ako funguje Koučovacie stretnutie?

 1. Konzultácia: Na začiatku koučovacieho procesu budeme diskutovať o vašich cieľoch a očakávaniach.

 2. Plánovanie: Spolu s vaším koučom vytvoríte individuálny plán na dosiahnutie vašich cieľov.

 3. Stretnutia s koučom: Stretnutia s koučom môžu prebiehať online alebo osobne, v závislosti od vašich preferencií.

 4. Rast a úspech: Počas stretnutí budeme spoločne pracovať na dosiahnutí vašich cieľov a sledovať váš pokrok.

Rezervujte si koučovacie stretnutie a objavte váš potenciál!

Koučing a mentoring vám pomôže objaviť vaše potenciálne možnosti, dosiahnuť ciele a zlepšiť váš osobný a profesionálny život.


Máte otázky? Napíšte nám.