Služby

So žiadosťou o psychoterapeutickú pomoc prichádzajú ľudia rôzneho veku, sociálneho postavenia, muži aj ženy, ale najmä tí, ktorí pre seba hľadajú nové prístupy k svojmu zdraviu, k svojmu telu a psychike. Obvykle prekonávajú najrôznejšie životné obdobia, ťažkosti a krízy, snažia sa tieto svoje ťažkosti riešiť. Uvedomujú si, že dlhodobo zotrvávajú v málo funkčných životných situáciách a hľadajú novú životnú cestu. Ku každému/každej z nich pristupujem s úctou a s rešpektom a spoločne hľadáme cestu k takým riešeniam, ktoré vedú k rozpusteniu problémov a trápení.


Vo svojej práci uplatňujem systemický prístup, ktorý vnímam ako vhodnú a kvalitnú alternatívu k tradičným prístupom v psychologickom poradenstve a psychoterapii.

Individuálna psychoterapia

V individuálnej psychoterapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov, ako sú rôzne strachy, neistoty, záchvaty paniky, depresie, nedostatok sebadôvery, ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi a pod. Existuje veľa psychoterapeutických prístupov a metód. Základom môjho štýlu je samozrejme rozhovor, ktorý ponúka nové pohľady, podnety pre klienta.

Párová psychoterapia

Párová psychoterapia sa týka manželstiev alebo partnerstiev, ktoré sa ocitli v kríze. Pri párovej psychoterapii ide hlavne o zistenie, či pár chce zostať aj naďalej spolu a či existuje cesta späť k sebe, či je prítomné odhodlanie, odvaha a záväzok na jej podstúpenie, alebo či spoločný čas vypršal a mojou prácou je uľahčiť rozchod. Aj pri tejto psychoterapii tvorí samozrejme základ verbálna komunikácia, ktorú takisto podľa možností a potreby dopĺňam aj inými doplňujúcimi psychoterapeutickými technikami, ktoré môžu naštartovať a umocniť ozdravný psychoterapeutický proces.

Psychoterapia traumatických zážitkov

Ide o psychoterapeutické spracovávanie rôznych extrémnych životných situácií, ktoré viedli k zhoršeniu zdravotného stavu a/alebo pocitu pohody a životnej rovnováhy. S klientmi/ klientkami najprv mapujeme oblasti života, ktoré ostali neporušené, rovnako kvalitné a uspokojujúce ako pred traumatickou udalosťou. Väčšinou ide o oblasti – aktivity, osoby, miesta, z ktorých čerpáme silu, chuť do života. Sú to oblasti, ktoré nám robia radosť. V psychológii o nich hovoríme aj ako o zdrojoch. Až potom sa postupne dostávame bližšie k samotnej traumatickej udalosti. Vo svojom prístupe používame psychoterapeutické metódy, ktoré pomáhajú opätovne integrovať oddelené časti našej skúsenosti do celistvého Ja.

Konzultácie si môžete rezervovať online, alebo nás kontaktovať.

 

 

Vysielanie v rádiu

Povedzte toto novomanželom a vysmejú...

Príspevky a články

Ak sa muž rozpráva so svojou manželkou, dá to zabrať. Neuspokojí svoju manželku mudrovaním či...
Možno, že ste sledovali kurzy, ktoré boli iba vo webovej verzii. Teraz máte možnosť si ich objednať...
V relácii Doma je doma, sa spolu s redaktorkou zamýšľame nad tým, akú rolu zohráva...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Múdrosti a myšlienky

04.12.2017 11:11
" Ak človek uviazne, jediná chyba je neurobiť nič..." ( Myšlienka zo seríálu Dr. House) "Máš dva vlky, ktoré zápasia medzi sebou. Jeden je tma a zúfalstvo, druhý je svetlo a nádej. Ktorý vyhrá?                        ...
22.11.2017 09:38
"Ak niečo vzdávam, smrť je len formalita." "Aj zlých vecí sa človek ťažko vzdáva! " "...nie čas všetko vylieči, ale to čo v tom čase urobíme, môže vyliečiť...! " "... A. Einstein definoval hlúposť - robiť to isté a očakávať iný výsledok...."     "...človek, ktorý neskúsi,...

Newsletter

Prihláste sa k odberu newslettera:

VYSIELANIE V RÁDIU

... vypočujte si záznam zo živého vysielania...

POTREBUJETE PORADIŤ?

máte k dispozícii bezplatné fórum

Anketa

Zaujala vás naša stránka?

Celkový počet hlasov: 845