Individuálna terapia

"...chcem pracovať na sebe, na svojich témach, ktoré sa dotýkajú mňa a môjho života..."

V individuálnej terapii väčšinou ide o pomoc pri riešení najrozličnejších individuálnych problémov a ťažkostí, ako sú:

 • panické záchvaty, stavy úzkosti
 • strachy, neistoty, záchvaty paniky a prehnané obavy
 • pomoc pri zvládaní ťažkej životnej situácie
 • psychosomatické problémy
 • depresie, nedostatok sebadôvery
 • vyrovnanie sa s traumou
 • ťažkosti v komunikácii, problémy so vzťahmi
 • fóbie a nelogické správanie, ktoré obmedzuje v bežnom živote
 • hľadanie nástrojov na zmenu toho, čo "neviem zmeniť"
 • nové podnety pri stagnácii riešenia problému
 • osobnostný rast
 • a iné....

Formy konzultácie

Osobne - Banská Bystrica, Bakkosova 1

Video online- Teams

Párová terapia

"...chceme spoločne pracovať na vzťahu. Už nás nebavý hľadať vinníka, potrebujeme cítiť lásku!..."

Párová terapia sa týka manželstiev alebo partnerstiev, ktoré hľadajú pomoc v rôznych životných situáciách:

 • dlhodobé hádky a konflikty, ktoré už nezvládajú
 • ochladnutie vzťahu, ktoré ohrozuje spoločný život
 • rôzne manželské krízy spojené so životnými okolnosťami (veľa práce, výchovné problémy, dvojgeneračné konflikty, atď.)
 • nevera a milenecký vzťah mimo manželského/ partnerského vzťahu
 • alkohol a iné závislosti
 • dlhodobá frustrácia jedného alebo oboch manželov/ partnerov

Formy konzultácie

Osobne - Banská Bystrica, Bakkosova 1

Video online - Teams (úvodné stretnutie osobne !!!)

Koučovacie stretnutie

"...chcem nájsť riešenie efektívne a rýchlo!..."


Koučovacie strietnutie je veľmi dynamický čas, kde pomocou konštruktívnych otázok hľadáte odpovede na veci, ktoré vás dlhodobo zaťažujú a súrne chcete najsť spôsob ako ich vyriešiť. Ide najčastejšie o tieto témy:


 • zmena zamestnania, hľadanie zamestnania
 • kariérne poradenstvo
 • nové bývanie
 • vzťahy s teenagermi
 • hľadanie spôsobu stanovovania hraníc šéfovi, kolegom, zamestnancom, rodičom, svokrovcom, partnerovi, atď.
 • práca na sebe a sebarozvoj

Formy koučovacieho stretnutia

Osobne - Banská Bystrica, Bakkosova 1

Video online - Teams