Anka

Chcem poďakovať pánovi Bartkovi za stretnutia ktoré zmenili môj náhľad
na život.
Pri ňom som zažila poznanie, že sa na všetko dá pozrieť z viacerých
uhlov a ten pohľad nám ponúkne aj viacero riešení.
Jeho profesionalita s akou rozmotával nitky mojich myšlienok a pocitov
je obdivuhodná.
Pripadalo mi to ako keď poukladáte drevo do stohu takým spôsobom, že Vám
drevo presahuje stoh z každej strany až sa zdá že nemôže držať po kope. Jeho otázky a podnety môj stoh roztrapatených myšlienok uložil v smere v ktorom nabrali zmysel
a dali odpovede.
Ďakujem pán Bartko nech sa Vám darí.

Anka