Anka - roztrapatené myšlienky nabrali zmysel

17.09.2020

Chcem poďakovať pánovi Bartkovi za stretnutia ktoré zmenili môj náhľad na život. Pri ňom som zažila poznanie, že sa na všetko dá pozrieť z viacerých uhlov a ten pohľad nám ponúkne aj viacero riešení.

Jeho profesionalita s akou rozmotával nitky mojich myšlienok a pocitov
je obdivuhodná. Pripadalo mi to ako keď poukladáte drevo do stohu takým spôsobom, že Vám drevo presahuje stoh z každej strany až sa zdá že nemôže držať po kope. Jeho otázky a podnety môj stoh roztrapatených myšlienok uložil v smere v ktorom nabrali zmysel a dali odpovede.
Ďakujem pán Bartko nech sa Vám darí.

Anka