Ventilovanie, potláčanie a vytesňovanie pocitov

12.02.2024

Ak sme už prijali (z predchádzajúcich troch článkov) presvedčenia, že neexistujú negatívne a pozitívne emócie, že každá emócia nám niečo chce povedať a prehovára k nám a že pocity nám prezradia o nás viac pravdy než naša racionalita či uvažovanie, môžeme pristúpiť k ďalšiemu kroku - a to k odhaleniu našich nekalých stratégii spracovávania emócii, ktorých jediným cieľom je umlčať emócie.

Darmo budete nastavovať ucho k niekomu, kto má prelepenú pásku cez ústa, alebo ho uspíte.

Upozorňujem Vás, tento článok sa Vám nebude čítať ľahko. Budeme sa zamýšľať nad tým, čo nemáme robiť. Budeme sa učiť nie to, čo máme robiť, ale čo nemáme. Niečo ako spytovanie svedomia. Áno, ventilovanie, potláčanie a vytesňovanie je veľmi podobné otupovaniu si svedomia, či zatvrdzovaniu si srdca, alebo zakrývaniu si zraku. Ak nie ste na to pripravený, radšej si prečítajte niečo o bábätkách alebo autách ☺. Tvrdá pravda o nás samých zabolí, najmä ak si ju sami priznáme. Na to treba dozrieť.

pexels
pexels

Ako sme už hovorili, vedome prežívané bolestné či negatívne emócie dávajú zabrať, a preto hľadáme spôsob ako si uľaviť. Jednoducho žijeme v dobe uľavovania si, veď chceme byť šťastný tu a teraz. Každá emócia má v sebe určitú energiu, pomocou ktorej môžeme danú emóciu vnímať, a pomocou ktorej v nás vytvára funkčné procesy - a to mentálne či fyzické.

Ukážeme si to na emócii hnevu

V tomto článku sa nechcem rozpisovať o jednotlivých funkciách pocitov a ich energetickej predispozícii, urobím to v inom samostatnom zamyslení. Spomeniem len emóciu hnevu, s ktorou máme všetci najväčší problém, aby sme si na nej ukázali jednotlivé stratégie spracovávania emócii.

Najčastejšie ventily Hnevu:

⇒ Mentálne ventily hnevu - Myšlienky posudzovania či kritiky, ponižovanie druhého, hodnotenie, diagnostikovanie druhého hoc aj v dobrom (znižovanie hodnoty), a iné...

Sociálne ventily hnevu - Výčitky druhému, Slovné obviňovanie druhého. Nadávky a vulgárne slová na adresu druhého, Slová ponižovania, Posudzovanie – súdim druhého – prečo si to urobil! Ohováranie, Sťažovanie sa, Odmietanie druhého, Izolovanie sa od druhého, Opustenie druhého (útek z domu, alebo rozchod, rozvod, odluka, dať si prestávku, aby sme si od seba oddýchli..) Emocionálny chlad (najmä v blízkych vzťahoch), Pomsta – oko za oko, niekedy aj oko za tri oči, a iné

Telesné ventily hnevu - Plačlivosť, Šport za účelom odreagovať sa, zresetovať.., Zajedanie, Spanie a spanie, Sexovanie (odbúrať stres, použitím druhého), Masturbácia, Tlakové upratovanie, narovnávanie, roztrieďovanie veci, Búchanie do veci, ľudí, hádzanie predmetov, hádzanie sa o zem (u deti), a iné

Základný problém ventilovaného hnevu je, že si na ventil zvykneme, až nám daný ventil sám o sebe spôsobí problémy. Čiže už máme problém nie len s hnevom, ale aj s ventilom. Ďalšia nevýhoda ventilovaného hnevu je, že náš život sa nemení, aj po tisícerých pokusoch, až nakoniec uviazneme v bezmocnosti a zúfalstve.

Energia hnevu sa namiesto využitia na zmenu vráti k nám a trápi nás svojou energizujúcou silou. Nedá mi nespomenúť, že máme väčšiu tendenciu odhaľovať ventily toho druhého. Tretia a najnebezpečnejšia nevýhoda ventilovania hnevu je, že nás pomýli vo vnímaní toho, čo je skutočný problém a tým pádom sa len veľmi ťažko dostaneme k reálnemu riešeniu svojej životnej situácie.

Najčastejšie stratégie potlačenia a vytesňovania hnevu:

(čiastočne sme ich už spomenuli v prvom článku)

@ Racionalizácia – odôvodnenie si, že to nie je až tak zlé, veď sa snaží/snažím, hľadanie dôvodov niečo si ospravedlniť, zľahčiť, či vyvrátiť zvrátenou až alibistickou životnou filozofiou a zovšeobecniť to, veď to robia aj iný...

@ Náboženské "dristy" – nesmieš sa hnevať, lebo ťa Boh potrestá, prílišná askéza, alebo rigídne dodržiavanie pravidiel a prikázaní, bez pochopenia vnútornej hĺbky, ukľudňovanie sa modlitbou, vyhľadávanie senzácii a emocionálnych náboženských vyžití, vyhľadávanie charizmatických osobností, či chráň Bože stávaním sa prorokom pre iných, aby som ich napravil a viedol na správnu cestu, agresívne evanjelizovanie a presviedčanie iných na vieru, náboženské elitárstvo, a iné.

@ Humanistické a psychologické dristy – nesmeš sa hnevať, lebo budeš zlý, pozitivizmus, psychologické frázy typu: "...máš to z detstva..." ,

@ Transformácia hnevu – do inej "bezpečnej" emócie, ktorá nemá jasný pôvod a súvislosť – extrémny strach, sebaobviňovanie, ponižovanie sa, žiarlivosť, nejasný smútok, atď.,

@ Rozptyľovanie sa - Riešenie problémov iných, Riešenie celospoločenský tém, makro problémov celého sveta, Zádrapky – napr. s predavačkou v obchode. Doťahovanie sa kvôli princípom, Vybuchovanie kvôli prkotine, maličkostiam,

@ Závislosti - Alkohol, cigarety, drogy, hazard – všetky tieto externé prostriedky, vyvolajú aspoň na chvíľu nejaké vzrušenie, niečo príjemné, a človek si na chvíľu oddýchne od hnevu – samozrejme že nás to ťahá zopakovať si to, a zopakovať si to, aby tých chvíľ bolo viacej.

@ Maskovanie/prekrývanie - Vytváranie činností, z ktorých mi vzíde emócia, ktorou prekryje hnev. Napr. Nakupovanie, pomáhanie iným, púštanie sa do projektov, naberiem si ...Robím to pre dobrý pocit. FIGU. Robím to preto, aby som nejakou "pozitívnou emóciou" prekryl tú "zlú emóciu"

@ Únik - únik do práce, koníčkov, iný vzťah - nevera, virtuálny svet, myšlienky na smrť – človek už nemusí riešiť hnev, komplikovanosť života, rôzne fóbie, úzkosti a paniky, obsesie a nelogické strachy, psychické ochorenia ako schizofrenia, paranoia, bipolárna porucha a iné.

Potlačený a vytesnený hnev je naozaj nebezpečný

Problém s potláčaním a vytesňovaním je, že vy vlastne dlho viete fungovať bez problémov, v podstate to vyzerá tak, že únik je riešením. S počiatku ventil nikto nevidí, iba trošičku vám znespríjemňuje život. Po čase narastie do gigantických rozmerov, až človek nevie "normálne" fungovať. Ďalšou nevýhodou potláčania a ventilovania je, že si vezme daň aj v podobe rôznych chorôb - znížená imunita a časté respiračné ochorenia, alergie, intolerancie, kožné ochorenia, bolesti chrbtice, hlavy, autoimunitné ochorenia, a nebojím sa tvrdiť, že aj rakovina, parkinson aj alzhaimer.

Potlačený a vytesnený hnev je naozaj nebezpečný, ublíži najmä človeku samému, ale spätne aj druhým. Ventilovanie vám zničí vzťahy a následne vás. Možno, že som Vás trošku aj vystrašil a niekomu tento článok môže vyznieť ako "spovedné zrkadlo" na spytovanie svedomia. Priznám sa, vôbec mi o to nejde. Mojim zámerom je podeliť sa s vami so skúsenosťami z psychoterapeutickej praxe. Za každou mojou vetou je konkrétny príbeh konkrétneho človeka, ktorý už zaplatil daň na vlastnom živote.

Odhaľte svoje preferované stratégie ventilovania, potláčania a vytesňovania emócii

Takže sme sa dostali k ďalšiemu kroku - odhaliť svoje preferované stratégie ventilovania, potláčania a vytesňovania emócii. Pýtate sa prečo? No jednak, aby sme si prestali ubližovať s veľmi zlými dôsledkami, ktoré prináša ventilovanie, potláčanie a vytesňovanie, a aby sme sa mohli pohnúť ďalej k sebareflexii.

V ďalšom článku si povieme o ďalšom kroku. Máte sa na čo tešiť. Dovtedy si poodhaľujte svoje stratégie.

Mgr. Kamil Bartko


www.rodinka.sk