Dávid - znovuobjavenie sily

30.04.2024

V prvom rade by som chcel oceniť profesionálny prístup p. Bartka počas všetkých sedení. Konzultácie s p. Bartkom mi pomohli v pokoji sa pozrieť do svojho vnútorného sveta, ktorému som veľmi málo rozumel. Po viacerých sedeniach si odnášam väčšiu vyrovnanosť a väčšie pochopenie toho, čo sa odohráva v mojom vnútri pri špecifických situáciách. Najväčším prínosom, ktorý si odnášam je fakt, že v istých situáciách môžem a mám silu konať inak ako som zvykol. Ďakujem p. Bartkovi za podporu, jeho rady a hlavne za veľkú trpezlivosť. Počas obmedzeného množstva sedení človek nevyrieši všetko, no pri sedeniach s p. Bartkom mám pocit, že človek odchádza z každého sedenia o niečo posilnený. Služby p. Bartka môžem s presvedčením odporučiť aj ostatným.